Nepriateľ zvnútra: nadprirodzená hrozba v ľudskej spoločnosti


BUŽEKOVÁ, Tatiana. Nepriateľ zvnútra: nadprirodzená hrozba v ľudskej spoločnosti. Bratislava: Veda, 2009. 144 s. ISBN 978-80-224-1091-5.

Etnologička RNDr., Mgr. Tatiana Bužeková, PhD. v analytickej štúdii Nepriateľ zvnútra skúma novodobé bosoráctvo - predovšetkým z pohľadu kultúrnej antropológie a etnografie, s presahom do ďalších oblastí, zaoberajúcich sa ľudským konaním. Venuje sa téme nadrirodzeného škodenia na podklade ústnych svedectiev, ktoré získala dlhoročným terénnym výskumom na Západnom Slovensku. Dotýka sa aj otázok ich uchovávania a šírenia, no predovšetkým ich súčasných premien a miesta v živote dedinských komunít.
Publikácia obsahuje aj záznamy z terénnych výskumov.

Menu?: 
Nie