Neroľnícka rodina na Slovensku


Neroľnícka rodina na Slovensku. Zborník príspevkov z rovnomenného seminára. M. BOTÍKOVÁ, Ľ. HERZÁNOVÁ, M. BOBÁKOVÁ. (Eds.) Bratislava : Združenie Prebudená pieseň pre Katedru  etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave 2007. ISBN 978-80-88926-35-1, 191 s. (ZBORNÍK)