Nevyrozprávané susedské histórie: Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív


VRZGULOVÁ, Monika. Nevyrozprávané susedské histórie: Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív. Bratislava: VEDA, Ústav etnológie SAV, 2016. 139 s. Etnologické štúdie, 25. ISBN 978-80-224-1542-2.
 

Autorka v knihe predstavuje poznatky a zistenia zo svojho 20 ročného výskumu problematiky holokaustu na Slovensku metódou oral history. Zamýšľa sa nad možnosťami aj limitami tejto metódy, uvažuje o vzťahu identita – subjektivita – pamäť.  Predstavuje, porovnáva a komentuje obsahy spomienok, ktoré v súčasnosti komunikujú  židovskí a nežidovskí aktéri historických udalostí spojených s holokaustom na Slovensku. 

​Publikáciu si môžete zakúpiť aj priamo v Ústave etnológie SAV. Prosím kontaktujte našu knižnicu prostredníctvom emailu uetkniznica@savba.sk

DOI: https://doi.org/10.31577/2016.9788022415422
 

Menu?: 
Nie