Nové metódy a metodologické orientácie sociálnych vied: Interpretatívna a kognitívna antropológia


BUŽEKOVÁ, T.: Nové metódy a metodologické orientácie sociálnych vied: Interpretatívna a kognitívna antropológia. Online na: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=keka