Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku


Monografia prostredníctvom prehľadu aktuálnej literatúry, ako aj originálnych výskumov autorov a autorky prezentuje tri inovatívne výskumné prístupy v etnológii a sociálnej antropológii.
Etnológovia testujú možnosti a limity postmoderných metodologických prístupov, ktoré sú na hranici vedy a umenia (autoetnografia, reflexívne písanie); prístupov, ktoré sú typické skôr pre pozitivisticky ladené vedné disciplíny (experiment) a ukazujú tiež, ako sa dá nehmotné kultúrne dedičstvo uchopiť prostredníctvom prístupov antropológie organizácií, ktorá sa pohybuje na hranici sociálnej psychológie, sociológie, ale má presah aj do politického priestoru. Publikácia je určená všetkým sociálnym a humanitným vedcom a vedkyniam, ktorí sa neboja prekračovať hranice svojich disciplín.

ISBN 978-80-224-1789-1

OBSAH:

Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku. Str. 9-24
Vladimír Bahna - Ľubica Voľanská - Adam Wiesner
DOI: https://doi.org/10.31577/2019.9788022417891.9-24

Experiment v antropológii. Str. 27-69
Vladimír Bahna
DOI: https://doi.org/10.31577/2019.9788022417891.27-69

Organizačná antropológia ako metóda pri výskume nehmotného kultúrneho dedičstva? Str.70-106
Ľubica Voľanská
DOI: https://doi.org/10.31577/2019.9788022417891.70-106

Od psaní o sobě ke spolupráci: Reflexivní psaní a spolupracující přístup v terapii a (auto)etnografii. Str. 109-143
Adam Wiesner
DOI: https://doi.org/10.31577/2019.9788022417891.109-143

New Approaches in Ethnology and Social Anthropology in Slovakia. Str. 151-166
Ľubica Voľanská - Vladimír Bahna - Adam Wiesner
DOI: https://doi.org/10.31577/2019.9788022417891.151-166

Menu?: 
Nie