O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie (folkloristické pohľady)


LEŠČÁK, Milan: O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie (folkloristické pohľady). Bratislava: Prebudená pieseň – združenie, 2001.175 s.