Obrady a folklór medzi kresťanskou a svetskou kultúrou

Vnútroústavný projekt

Ceremonies and Folklore Between Christian and Secular Culture

Číslo projektu: 28/2011 

Vedúca projektu: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc.,

Zástupkyňa vedúcej projektu: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.

Riešiteľka: Hana Urbancová, PhDr., CSc.

Doba riešenia projektu: 01. 2011–12. 2013 

Výsledky projektu (výber):
KREKOVIČOVÁ, E.: K duchovným piesňam v ústnom repertoári slovenskej minority v Maďarsku. (Predbežné výsledky výskumov na prelome tisícročia). In Národopisná revue XXII (XLIX) 2012, č. 3, s. 191-205. 

KREKOVIČOVÁ, Eva: Duchovná pieseň a modlitba medzi ústnym podaním, písanými textami a letákovou tlačou na príklade Slovákov v Šáre. Monografia z výskumu v Šáre. TUSKA, Tünde (ed.)Békéscsaba.

KREKOVIČOVÁ, E.: K duchovným piesňam v ústnom repertoári slovenskej minority v Maďarsku : (predbežné výsledky výskumov na prelome tisícročia). In Národopisná revue, 2012, roč. XXII, č. 3, s. 191-205. ISSN 0862-8351

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2013
Typ projektu: