Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe – ETNOFOLK

Súhrnný zoznam zákaziek s nízkou hodnotou za obdobie od 1.5.2011 do 31.10.2011

Hodnota zákazky 

1.100 EUR

Predmet zákazky

dodanie videozáznamov v digitálnom formáte

Identifikácia úspešného uchádzača

Mgr. Art. Vladimír Kysel

Hodnota zákazky 

1.240 EUR

Predmet zákazky

dodanie videozáznamov v digitálnom formáte

Identifikácia úspešného uchádzača

Mgr. Art. Miroslav Hanák

Hodnota zákazky

2.000 EUR

Predmet zákazky

digitalizácia obrazových dokumentov DAOD ÚEt SAV

Identifikácia úspešného uchádzača

Ľ. Kasala

Hodnota zákazky

2.398,80

Predmet zákazky

softvér Bach Fotoarchív

Identifikácia úspešného uchádzača

Bach systems s.r.o.