Od pohádky k fámě


Od pohádky k fámě. Sborník příspěvků ze semináře Hledání cest české slovesní folkloristiky II. Brno 6. 6. 2002. Ed. J. POSPÍŠILOVÁ, E. KREKOVIČOVÁ.  Brno : Etnologický ústav AV ČR Brno – Ústav etnológie SAV, 2005 (vyšlo v r.2006). ISBN 80-85010-78-X, 132 s. (ZBORNÍK)