Od skupín ku kategóriám. Kognitívny obrat v štúdiu etnicity

23.9. 2008

Prednášky, diskusie a konzultácie s americkým sociálnym antropológom Rogersom Brubakerom. Spoluorganizátormi podujatia boli Ústav sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a Ústav etnológie SAV. Podujatí sa zúčastnilo 50 domácich účastníkov.

Miesto: Bratislava

Členovia organizačného výboru: J. Podoba a G. Kiliánová