Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí

VEGA projekt

From technology to decoration: An ethnological perspective of the manufacturing and meaning of items

Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV,

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0155/17

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2017 – 2020

Typ projektu: