Odborný seminár 1. 4. 2014

1. 4. 2014 o 13.00
V utorok 1. apríla 2014 sa o 13.00 v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV na Klemensovej 19 uskutoční pravidelný Odborný seminár Ústavu etnológie SAV.
Na podujatí budú prezentované výsledky projektov VEGA ukončených v roku 2013. Za projekt Dejiny etnológie na Slovensku v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a diskontinuity v bádaní vystúpi PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. a za projekt Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien Daniel Luther, CSc.