Odborný seminár 10. 12. 2013

10. 12. 2013 o 13.00
Na pravidelnom odbornom seminári ÚEt SAV vystúpi Mgr. Tomáš Hrustič, PhD., Ústav etnológie SAV.
Témou semináru bude Koncept úžery v segregovaných rómskych osadách. Podujatie sa uskutoční 10. 12. 2013 o 13.00 v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.