Odborný seminár 20. 5. 2014

20. 5. 2014 o 13.00
V utorok 20. mája 2014 o 13.00 hodine sa v zasadačke v podkroví 
v budove spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19 v Bratislave uskutoční pravidelný odborný seminár Ústavu etnológie SAV. 
Na podujatí budú prezentované výsledky projektov VEGA koordinovaných v ÚEt SAV ukončených v roku 2013. Za projekt Reflexie holokaustu a židovská identita vystúpi PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. a za projekt Obrady a folklór medzi kresťanskou a svetskou kultúrou vystúpi Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Galéria: