Odborný seminár 23. 9. 2014

23. 9. 2014 o 13.00
23. septembra 2014 o 13.00 hodine sa v pracovni riaditeľky Ústavu etnológie SAV uskutoční pravidelný odborný seminár ÚEt SAV.
Na seminári budú prezentované dva VEGA projekty koordinované ÚEt SAV.  Za projekt Transformácie kultúry a spoločnosti na Slovensku. Súčasné procesy a historické kontexty vystúpi vedúca projektu PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc a za projekt Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo vystúpi vedúca projektu Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc.

Viac informácií o podujatí nájdete na pozvánke v prílohe.