Odborný seminár 24. 11. 2015

24. 11. 2015
Pozývame Vás na ďalší z odborných seminárov Ústavu etnológie SAV.
Podujatie sa uskutoční dňa 24. 11. 2015 o 13.00 v zasadačke spoločenskovedných ústavov v podkroví na Klemensovej 19.
Na seminári bude prezentovaný projekt Naratívna každodennosť v historickoetnologickej a lingvistickej perspektíve. S projektom a jeho výsledkami Vás oboznámi koordinátorka projektu Mgr. Zuzana Profantová, CSc.

Podujatie je pre chorobu prezentujúcej ZRUŠENÉ! O ďalšom termíne Vás budeme informovať.