Odborný seminár 24. 5. 2016

24. 5. 2016 o 13:00
Srdečne Vás pozývame na ďalší z odborných seminárov Ústavu etnológie SAV, ktorý sa uskutoční 24. 5. 2016 o 13:00 v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.
Na podujatí vystúpi naša kolegyňa Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc., ktorá predstaví výsledky projektu VEGA 2/0001/13: Stravovacie modely obyvateľstva Slovenska v období socializmu a publikáciu Socializmus na tanieri: možnosti a praktiky stravovania obyvateľov Slovenska v rokoch 1948 - 1989.
Galéria: