Odborný seminár 24. 6. 2014

24. 6. 2014 o 13.00
Dňa 24. júna 2014 sa o 13.00 hodine v riaditeľni Ústavu etnológie SAV v budove spoločenskovedných ústavov SAV na ulici Klemensova 19 v Bratislave uskutoční pravidelný odborný seminár. 
Na podujatí budú prezentované výsledky projektov VEGA ukončených v roku 2013. Za projekt Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného  spolužitia vystúpi vedúca projektu Tatiana Podolinská, Mgr., PhD., za projekt Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku. K otázke sociálneho kontextu rituálov vedúca projektu Katarína Popelková, PhDr., CSc. a za projekt Budovanie Elektronického katalógu Wollmanovského archívu PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

Predpokladaná dĺžka stretnutia aj s diskusiou: 2 hodiny