Odborný seminár 25.2. 2020

25.2.2020 o 13:00
Riešiteľský tím projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu Vás pozýva na odborný seminár, na ktorom vystúpi Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D z Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne.
Oto Polouček bude prezentovať zistenia z výskumu premien spoločenského života na vidieku na Morave v období neskorého socializmu. Abstrakt projektu nájdete v prílohách nižšie. 
Seminár sa uskutoční v utorok 25. 2. 20120 o 13.00 hod. v zasadačke Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.


Kontakt:
tel.: 02 /5296 4707 kl. 110
e-mail: monika.vrzgulova@savba.sk

Galéria: