Odborný seminár 26. 4. 2016

26. 4. 2016 o 13:00
Srdečne Vás pozývame na ďalší z odborných seminárov Ústavu etnológie SAV, ktorý sa uskutoční 26. 4. 2016 o 13:00 v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.
Na podujatí vystúpi Mgr. Ján Hlavinka, PhD., ktorý predstaví projekt Dokumentačného strediska holokaustu European Holocaust Research Infrastructure 2
Galéria: