Odborný seminár 27. 1. 2015

27. 1. 2015
Ústav etnológie SAV Vás pozýva na odborný seminár, na ktorom bude prezentovať Mgr. Vladimír Bahna, PhD. z Ústavu etnológie SAV.
Témou prezentácie bude Laboratoř pro experimentální výskum náboženství alebo humanitné a sociálne vedy sa stretávajú s experimentálnymi metódami – skúsenosti zo stáže v projekte LEVYNA (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, 2012 – 2014).

Odborný seminár sa bude konať v utorok 27. januára 2015 o 13.00 hodine v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.

Predpokladaná dĺžka stretnutia je 2 hodiny (vrátane diskusie).

Galéria: