Odborný seminár 27. 10. 2015

27. 10. 2015 o 13:00
Dňa 27. 10. 2015 o 13.00 v zasadačke spoločenskovedných ústavov v podkroví na Klemensovej 19 vystúpi na pravidelnom odbornom seminári Ústavu etnológie SAV naša kolegyňa Alexandra Bitušíková.
Obsahom jej prezentácie budú najnovšie výzvy európskeho programu Horizont 2020 v socio-ekonomických a humanitných vedách, ktoré boli zverejnené 13. 10. 2015. Alexandra Bitušíková je národnou delegátkou za SR v Programovom výbore Horizontu 2020 pre túto oblasť vied a ochotne poradí všetkým, ktorí majú záujem zapojiť sa do programu Horizont 2020.
Galéria: