Odborný seminár 27. 5. 2014

27. 5. 2014 o 13.00
Dňa 27. mája 2014 o 13.00 hodine sa v zasadačke v podkroví v budove spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19 uskutoční pravidelný odborný seminár Ústavu etnológie SAV. 
Na podujatí vystúpi Robin Gwyndaf, PhD. z Národného historického múzea St Fagans, ktoré je súčasťou Národného múzea Walesu s prednáškou Kultúra v akcii: Oslava 50. výročia zaznamenávania folklóru Walesu: 1964 – 2014. Na prednáške bude prezentovať tradície folklóru Walesu s dôrazom na neustále sa meniacu naratívnu tradíciu. 
Galéria: