Odborný seminár 29.10. 2019

29.10.2019, 13:00
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom naši kolegovia a kolegyňa predstavia projekty, riešené v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV.
Všetky tri projekty začali v roku 2019 s podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV. Mgr. Vladimír Bahna, PhD. priblíži projekt "Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie", Mgr. Zuzana Panczová, PhD. "Folklór, folkloristika a ideológia" a Mgr. Adam Wiesner, PhD. "Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania".
Seminár sa uskutoční v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV.

e-mail: uetnsekr@savba.sk, juraj.zajonc@savba.sk
www.uet.sav.sk

Galéria: