Odborný seminár 30. 1. 2014

30. 1. 2014 o 16.00
Na odbornom seminári Ústavu Etnológie vystúpia Assoc. Prof. Elena Marušiaková a Assoc. Prof. Vesselin Popov.
Seminár sa uskutoční 30. januára 2014 o 16.00 hodine v zasadačke v podkroví v budove spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava. Assoc. Prof. Elena Marušiaková a Assoc. Prof. Vesselin Popov pôsobia v Ústave etnológie a folklórnych štúdií s etnografickým múzeom Bulharskej akadémie vied. Prednáška bude prezentovať rozmanitosť moslimských Rómov, špecifický druh ich „každodenného islamu” a náboženský synkretizmus tvoriaci súčasť ich každodenného života a obradov. Budeme si všímať aj súčasný proces zakladania a rýchleho rozvoja rómskych moslimských náboženských komunít a „bratských” rádov.

Predpokladaná dĺžka stretnutia aj s diskusiou: 2 hodiny.

Galéria: