Odborný seminár 5.10.2017

5.10. 2017 15:00
Ústav etnológie SAV v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a Občianskym združením Progresívne fórum Vás pozývajú na odborný seminár na ktorom vystúpia:

Mario Rodriguéz Polo, Jaroslav Šotola (Katedra sociológie, andragogiky a kultúrnej antropológie UniverzityPalackého v Olomouci) odprezentujú publikáciu vychádzajúcu z výskumu rómskych lokalít na Spiši - Etnografia sociálnej mobility. Etnicita, bariery, dominancie

a

Václav Walach, Alica Brendzová (Katedra antropológie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni) odprezentujú výsledky výskumu v rámci projektu Viktimizácia v sociálne vylúčených lokalitách v Českej republike.

Diskusiu o teoretických a metodologických otázkach spojených s týmito projektami bude moderovať Daniel Škobla (Ústav etnológie SAV a IVPR).

Seminár sa bude konať vo štvrtok 5. októbra 2017 o 15.00 hod. v Inštitúte pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6 v Bratislave. 

Správa zo seminára TU