Odborný seminár o komunitnom participatívnom výskume

24. 4. 2018 13.00
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom bude Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. prezentovať príspevok s názvom Komunitný participatívny výskum – evaluácia rómskej politickej a občianskej participácie.

Seminár sa bude konať v utorok 24. apríla 2018 o 13.00 hod. v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.