Odborný seminár o výskume slovenských opatrovateliek seniorov v Rakúsku

5.3. 2019 13:00
Martina Sekulová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Miloslav Bahna zo Sociologického ústav SAV budú prezentovať zistenia z longitudinálneho výskumu slovenských opatrovateliek seniorov v Rakúsku publikované v knihe Crossborder Care: Lessons from Central Europe, ktorá vyšla v januári 2019 v globálnom akademickom vydavateľstve Palgrave Macmillan.
Kniha sa venuje téme cirkulárnej migrácie za účelom poskytovania starostlivosti v strednej Európe na príklade slovenských opatrovateliek, ktoré zabezpečujú 24 hodinovú starostlivosť o seniorov a seniorky v rakúskych domácnostiach. Bahna a Sekulová kombinujú kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu pričom poukazujú na dôležitosť ekonomickej situácie v krajine, odkiaľ opatrovateľky odchádzajú. Takto polemizujú so závermi analýz, ktoré vidia kľúčový vplyv v chýbajúcej starostlivosti v prijímajúcej krajine či v nastavení sociálnych politík v týchto krajinách. Autori skúmajú dynamiku ekonomických rozdielov medzi Rakúskom a jeho postkomunistickými susedmi ako východisko pre cezhraničné poskytovanie starostlivosti. Na to, aby sledovali dlhodobé dopady cezhraničného poskytovania starostlivosti - vrátane jeho vplyvu na pracovný život po skončení opatrovania - Bahna a Sekulová prepájajú analýzu ekonomických rozdielov, sociálnych a migračných politík, rodových kontextov či geografickej blízkosti s perspektívou nedostatku starostlivosti na Slovensku, teda perspektívnou vysielajúcej krajiny.

Dátum a čas: 5. 3. 2019 o 13.00 hod.
Miesto: zasadačka v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.