Odborný seminár s Neilom Forbesom

15.11.2016 o 14:00
Ústav etnológie SAV Vás pozýva na odborný seminár, na ktorom vystúpi Neil Forbes, profesor všeobecných dejín na Coventry University vo Veľkej Británii. Seminár sa bude konať v utorok 15. novembra 2016 o 14.00 hod v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.
Témou prezentácie v anglickom jazyku bude Cultural Heritage in a Changing World. Profesor Neil Forbes sa zaoberá štúdiom vzťahu medzi bohatým európskym kultúrnym dedičstvom a ľuďmi.

Vo svojej prezentácii bude hovoriť o kultúrnom dedičstve, pričom sa zameria na rozličné súčasné problémy (zarámcované v historickom kontexte):

  • kultúrna identita ľudí
  • čo pokladať za hodnotné pri zachovávaní vybudovaného prostredia
  • zistenia projektu RICHES (ktorý sa zameriava na implikácia digitálnych technológií)

Odborný seminár sa uskutoční vďaka podpore grantu Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku (VEGA 2/0050/16).

Galéria: