Odborný seminár s prednáškou Thomasa E. Lawsona

18.10.2012

Odborný seminár s prednáškou Thomasa E. Lawsona, honorárneho profesora Institute of Cognition and Culture na Queen's University v Belfaste. Profesor Lawson predniesol príspevok na tému Moving from Why to How. 

Miesto konania: Bratislava