Odborný seminár ÚESA SAV 12.11. 2019

12.11.2019, 13:00
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom vystúpia prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Na podujatí budú prezentovať výsledky projektov koordinovaných a riešených v rokoch 2016 – 2018 v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. A. Bitušíková bude referovať o projekte "Základy urbánnej antropológie: mesto a jeho ľudia ako objekt antropologického výskumu" a Eva Krekovičová priblíži projekt "K aktuálnym výskumom slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku (spevnosť, jazyk, inštitúcie)".

Seminár sa uskutoční v utorok 12. 11. 2019 o 13.00 hod. v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.Galéria: