Odborný seminár ÚESA SAV 3.12.2019

3.12. 2019, 13:00
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Tatiana Zachar Podolinská. PhD. a Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. prezentovať aktuálne a ukončené projekty VEGA.
Seminár bude v utorok 3. 12. 2019 o 13.00 hod. v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava

 

Prezentované projekty

Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady
Projekt viedli: Tatiana Zachar Podolinská / Tomáš Hrustič

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát
Vedúci projektu: Tomáš Hrustič

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)
Vedúca projektu: Tatiana Zachar Podolinská

Kontakt.: 02 /5296 4707 kl. 110; e-mail: uetnsekr@savba.sk, juraj.zajonc@savba.sk 

Galéria: