Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov a spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy

Medzinárodný projekt

Garant projektu: Akcia Rakúsko-Slovensko

Riešiteľ: Institut für Stadt- und Regionalforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

Spoluriešiteľka z ÚEt SAV a výstup v roku 2001: Z. Beňušková, príprava okrúhleho stola k riešenej problematike – podujatie pripravené na apríl 2002

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2001
Typ projektu: