Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov a spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy

Medzinárodný projekt

Koordinátor: Institut für Stadt und Regionalforschung, ÖAW Wien, Dr. Vera Mayer 

Doba riešenia: sept. 2001 – máj 2002 

Spoluriešiteľka z ÚEt SAV a výstupy v roku 2002: Z. Beňušková – príprava okrúhleho stola a aktívna účasť na sympóziu projektu vo Viedni dňa 25.4.2002.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2002
Typ projektu: