Oldřich Sirovátka – folkloristické studie


Oldřich Sirovátka – folkloristické studie. HLÔŠKOVÁ , H. – POSPÍŠILOVÁ, J. (Eds.). Brno: 2002, 197 str. (ZBORNÍK)