Orgány

Riaditeľka ÚESA SAV

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
tel.: 02-52964707, klapka 104
e-mail: tatiana.podolinska@savba.sk
 

Zástupkyňa riaditeľky ÚESA SAV

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
tel.: 02-52964707, klapka 102
e-mail: zuzana.panczova@savba.sk

Predsedníčka akreditačnej komisie

Monika Vrzgulová, PhDr, CsC.
e-mail: monika.vrzgulova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110
 

Zobraziť plávajúce menu