Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

Číslo projektu: 14/2005  

Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc. 

Riešitelia: Peter Volko, JUDr., Ivan Hoffman, Ing.

Doba riešenia projektu: 07. 2006 – 07. 2007 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: