Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

Číslo projektu: 19/2007 

Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

Zástupca vedúceho: Peter Salner, PhDr., CSc.

Riešitelia: Peter Volko, JUDr., Ivan Hoffman, Ing.

Doba riešenia projektu: 07. 2007 – 01. 2008 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: