Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

Číslo projektu: 14/2005

Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.,

Zástupca vedúceho: Peter Salner, PhDr., CSc., riešitelia: Peter Volko, JUDr., Ivan Hoffman,Ing.

Doba riešenia projektu: 07. 2006 – O7. 2007 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: