Pamäť žien za socializmu

Medzinárodný projekt

Koordinátor: Filozofická fakulta UK Bratislava, doc. Z. Kiczková 

Partner: Open Society Fund 

Spoluriešiteľka z ÚEt SAV a výstupy v roku 2002: H. Hlôšková – zhromažďovanie materiálu, realizácia rozhovorov metódou orálnej histórie

Doba riešenia: 1996 – 2003

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: