Markéta Hajská

keywords: 

Roma, Pentecostal and Charismatic Movements, religion, magical practices and beliefs

PUBLICATIONS

 • HAJSKÁ, M. (2018). The Evil Eye − Jakhendar. In: Factsheets on Romani culture, Council of Europe.
  Available at: http://romafacts.uni-graz.at/view_pdf.php?t=culture&s=c_2_3&l=en
 • HAJSKÁ, M. (2017). Economic strategies and migratory trajectories of Vlax Roma
  from Eastern Slovakia to Leicester, UK
   . In: Slovenský národopis 4: 357–382.
 • HAJSKÁ, M. (2009). Nativní koncepce katolicismu. In: L. Grešková, (Ed.), Pastorácia
  Rómov – Hľadanie rómskeho Boha, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví: Bratislava.
 • HAJSKÁ, M. (2004a). Křtem proti zlým silám. In: Dingir: časopis o současné
  náboženské scéně
  7(1): 13–15.
 • HAJSKÁ, M. (2004b).  Kmotrovství v kultuře romských osad. In: M. Jakoubek, T. Hirt
  (Eds), Romové: Kulturologické etudy. Plzeň.
 • HAJSKÁ, M. (2003).  Fenomén Zoči. In: M. Jakoubek, O. Poduška (Eds.), Romské
  osady v kulturologické perspektivě.
  Brno.