Parte

So zármutkom  oznamujeme, že dňa 1. 7. 2018 nás vo veku 65 rokov navždy opustila Mgr. Zuzana Profantová, CSc., ktorá bola 38 rokov našou kolegyňou. Posledná rozlúčka s ňou bude v piatok 6. 7. 2018 o 15:30 hod. v bratislavskom krematóriu. 

Jej vedecké  a publikačné portfólio je dostupné na http://www.uet.sav.sk/?q=sk/zuzana-profantova-mgr-csc

Česť jej pamiatke!

Galéria: 
Nie