Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.


KREKOVIČOVÁ, Eva - POTANČOK, Vladimír (Eds.): Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc. Bratislava: Eterna Press, s. r. o., 2013. 56 s. ISBN 978-80969259-7-1.
 

Publikácia  prináša kompletnú osobnú bibiliografiu významnej slovenskej  etnomuzikologičky stredoeurópskeho formátu Sone Burlasovej (nar. 1927), ktorá sa vo svojej vedeckej práci zaoberá problematikou folklórnej („ľudovej“) piesne a v rokoch 1954 - 1989 pôsobila v Národopisnom ústave (od roku 1994 Ústave etnológie) SAV v Bratislave. Dr. Burlasová bola žiačkou zakladateľa modernej slovenskej etnomuzikológie, profesora Jozefa Kresánka (1913 - 1986). K jej najvýznamnejším publikáciám patria hlavne zásadné vedecké knižné monografie a štúdie o slovenských ľudových baladách, vojenských a regrútskych piesňach, pohrebných plačoch, novovznikajúcej piesňovej tvorbe (piesne s tematikou JRD a SNP), regionálnych  piesňových štýloch (Horehronie, Hont), teoretických otázkach štúdia folklóru atď.

Kniha obsahuje tiež úvodnú štúdiu o S. Burlasovej, hodnotiacu  vedecké dielo bádateľky v slovenskom i medzinárodnom kontexte.

Menu?: 
Nie