Peter Maňo, M.A., PhD.

evolučná a kognitívna antropológia, náboženstvo, rituál, Maurícius

ORCID ID: 0000-0003-3961-3157
e-mail: peter.mano@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112

VŠ vzdelanie: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, odbor: Sociálna antropológia, 2019, Filozofická fakulta MU & LEVYNA, odbor: religionistika, prebiehajúce
Institute of Cognition and Culture, Queen’s University Belfast, odbor: Cognition & Culture, 2012
Tituly a vedecké hodnosti: M.A. (2012), PhD. (2019)
Komunikačné jazyky: anglický, nemecký, maurícijská kreolčina
Rok nástupu do ústavu: 2019

Vedecké projekty

Specific research EVAKON  – Evolutionary and cognitive research of religion (MUNI/A/1444/2020)

Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie; projekt VEGA 2/0102/19; 2019 – 2022

Labolatoř pro experimetální výzkum náboženství, Masarykova univerzita, Česká republika; Projekt LEVYNA CZ.1.07/2.3.00/20.048; 2011 – 2014 (člen projektu od 2012)

Cultural Evolution of Religion Research Consortium: The Evolution of Religion and Morality Project, 2013 – 2016
 

Pedagogická činnosť

Experimentálny výskum, HUME LAB, Filozofická fakulta MU, 2018/2019

Ethnographic methods, Interdisciplinary Ethnographic Field School Aarhus University, 2015 – 2016

Human behavioral ecology, Interdisciplinary Ethnographic Field School Aarhus University, 2015 – 2016

Antropológia náboženstva, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2013/2014

Analýza terénnych dát, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2013/2014

Zahraničné pobyty

Experimental Anthropology Lab, Anthropology Department, University of Connecticut, 2016-2018

Department of History and Political Science, University of Mauritius, 2015-2016

Anthropology department, University of East London, zimný semester 2009/2010

Ocenenia

John McGraw Award za najlepší študentský príspevok na 7th Biennal Meeting of the International Association for the Cognitive Science of Religion , 2018

Fulbrightovo štipendium, 2017/2018

Národný štipendijný program, 2016/2017

Tatra banka: Študenti do sveta, 2016/2017

Queen's University Belfast: Degree Plus Award (for activities beyond academic study program), 2011/2012 |

Bibliografia

Vedecké štúdie

(2022). Xygalatas, D., Maňo, P. Ritual exegesis among Mauritian Hindus. In Religion, 1-21. Abingdon: Taylor & Francis Group.

Xygalatas, D., Maňo, P., Bahna, V., Kundtová Klocová, E., Kundt, R., Lang, M., & Shaver, J. H. (2021). Social inequality and signaling in a costly ritual. Evolution and Human Behavior. 10 s. ISSN 1090-5138. doi:10.1016/j.evolhumbehav. 2021.05.006.

(2021). Xygalatas, D., Maňo, P. & Baranowski Pinto, G. Ritualization increases the perceived efficacy of instrumental actions. Cognition, 215, 1-6. Amsterdam: Elsevier.

(2018). Xygalatas, D., Kotherová, S., Maňo, P. , Kundt, R., Cigán, J., Kundtová Klocová, E., & Lang, M. Big Gods in Small Places: The Random Allocation Game in Mauritius. Religion, Brain & Behavior, 8 (2), 243-261. Abingdon: Taylor & Francis Group.

(2016). Xygalatas, D., Kundtová Klocová, E., Cigán, J., Kundt, R., Maňo, P ., Kotherová, S., Mitkidis, P., Wallot, S. & Kanovsky, M. Location, location, location: Effects of cross-religious primes on prosocial behaviour. International Journal for the Psychology of Religion, 26( 4), 3014-319. Abingdon: Taylor & Francis Group.

(2014). Jerotijevič, D., Maňo, P. Rituál a mysl: Kognitivní a evoluční teorie rituálu. Pantheon, 9(1), 139-166. Pardubice: Univerzita Pardubice.

(2014). Maňo, P. Rituály ako nákladné signály: Experimentálna antropológia a jej využitie pri zbere dát na Mauríciu. Speculum, 6(3), 22-33. Bratislava: Slovenská asociácia sociálnej antropológie.

(2012). Maňo, P. Medzikultúrny výskum morálnych a náboženských intuícií. In T. Bužeková, & D. Jerotijević (Eds.), Metodologické problémy etnografického výskumu, (pp. 122-131). Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied.