PhD. konferencia 2016

7.6. 2016, 13:00 hod.
Pozývame Vás na tohtoročnú PHD. konferenciu, ktorá sa uskutoční v utorok 7.6. 2016 o 13:00 hod v zasadačke v podkroví v budove spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19. 
Na podujatí vystúpia študentky 1.ročníka doktorandského štúdia Ústavu etnológie SAV, Katedry etnológie a muzeológie FiFUK v Bratislave a Katedry etnológie a folkloristiky UKF v Nitre s prezentáciami svojich PhD. projektov.

Program

13:00 - 13:45 Mgr. Katarína Martináková (Katedra etnológie a muzeológie FiFUK) Kultúrne reprezentácie smrti a morálne normy

školiteľka: Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
oponujú: Mgr. Ivana Šusterová, PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.

13:45 - 14:30 Mgr. Radoslava Semanová (ÚEt SAV)
Identita mládeže v období socializmu v ČSSR na prípade westernovej (sub)kultúry a trampov

školiteľka: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
oponujú: Mgr. Katarína Rabatinová, Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

prestávka

14:45 - 15:30 Mgr. Martina Takácsová (Katedra etnológie a folkloristiky, UKF Nitra)
Štylizácia v tanečnom folklorizme – scénický folklorizmus ako determinant formovania predstáv o tradičnej ľudovej kultúre

školiteľka: Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.
oponujú: Mgr. Lucia Ditmarová, Doc. PhDr. Eva Krekovičová, CSc.

15:30 - 16:15 Mgr. Mária Zvalená (ÚEt SAV)
Kreovanie reprezentácii Slovenska v 21. storočí na príklade ornamentu

školiteľ: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
oponujú: Mgr. Kristína Bobeková, Oľga Danglová, CSc.