Počujte Panny, aj vy Mládenci...


DROPPOVÁ, Ľubica – KREKOVIČOVÁ, Eva. Počujte Panny, aj vy Mládenci...: letákové piesne zo slovenských tlačiarní. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2010. 496 s. ISBN 978-80-969259-3-3.