Podujatia

Nie

Odborný seminár ÚESA SAV 3.12.2019

3.12. 2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Tatiana Zachar Podolinská. PhD. Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. prezentovať aktuálne a ukončené projekty VEGA.

Akadémia rómskych štúdií 2019

27. - 28. 11. 2019

5. ročník Akadémie rómskych štúdií organizuje Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v spolupráci so Seminárom romistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Podujatie sa uskutoční 28. - 29. 11. 2019 v priestoroch Kampusu Hybernská v Prahe.

Prednášky v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky

5. 11. 2019, 13:00 - 15:00

Pozývame Vás na prednášky v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Odborný seminár ÚESA SAV 12.11. 2019

12.11.2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom vystúpia prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Odborný seminár 29.10. 2019

29.10.2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Vladimír Bahna, PhD. Mgr. Zuzana Panczová, PhD., Mgr. Adam Wiesner, PhD. prezentovať projekty, ktoré začali riešiť v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV v roku 2019 s podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV.

Etnojazyková revitalizácia v minoritnom prostredí

17.9. 2017 13:00

Odborný seminár, na ktorom doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Odborný seminár 25.6.2019

25. 6. 2019 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Júlia Holáňová a Mgr. Radoslava Semanová, doktorandky Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV prezentovať výsledky ich študijných pobytov v zahraničí.

The Lives of Others: Surveillance, Discourse, and the Refashioning of Political Belonging in East Central Europe and the U.S.

7.5.2019 13:00

Odborný seminár, na ktorom bude Jonathan Larson, Instructor of Anthropology, Grinnell College, USA prezentovať zistenia z výskumu.

Smutné jazyky

14.5. 2019 13:00

Odborný seminár, na ktorom budú a Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. z Filozofickej fakulty UK a Anna Grusková prezentovať film Smutné jazyky