Podujatia

Nie

The Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Gypsy-Romani Studies

11. - 13.9.2014

The Gypsy Lore Society (GLS) is an international association of persons interested in Gypsy and Traveller Studies. It was founded in Great Britain in 1888. Since 1989 it has been headquartered in the United States. Its goals include promotion of the study of Gypsy, Traveller, and analogous peripatetic cultures worldwide; dissemination of accurate information aimed at increasing understanding of these cultures in their diverse forms; and establishment of closer contacts among scholars studying any aspects of these cultures

 

Experimenty v teréne a etnografia: metodologické prístupy

16. - 17.6.2014

Konferencia Experimenty v teréne a etnografia: metodologické prístupy sa uskutočnila 16. a 17. júna 2014 na Ústave etnológie SAV v spolupráci so Slovenskou asociáciou slovenských antropológov a Centrom kognitívnej antropológie FSEV UK.

Odborný seminár 24. 6. 2014

24. 6. 2014 o 13.00

Dňa 24. júna 2014 sa o 13.00 hodine sa uskutoční pravidelný odborný seminár ÚEt SAV, kde vystúpia Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., PhDr. Katarína Popelková, CSc. a PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

Odborný seminár 20. 5. 2014

20. 5. 2014 o 13.00

V utorok 20. mája 2014 o 13.00 hodine sa v zasadačke v podkroví  v budove spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19 v Bratislave uskutoční pravidelný odborný seminár Ústavu etnológie SAV. 

Odborný seminár 27. 5. 2014

27. 5. 2014 o 13.00

27. mája o 13.00 hodine sa uskutoční pravidelný odborný seminár Ústavu etnológie SAV, na ktorom vystúpi Robin Gwyndaf, PhD. z Národného historického múzea St Fagans.

Odborný seminár 1. 4. 2014

1. 4. 2014 o 13.00

V utorok 1. apríla 2014 sa o 13.00 v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV na Klemensovej 19 uskutoční pravidelný Odborný seminár Ústavu etnológie SAV.

Výstava ETNOFOLK v SNM v Martine

11.3.2014

Ústav etnológie SAV a SNM v Martine Vás pozývajú na výstavu o medzinárodnom projekte Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe - ETNOFOLK. 

Odborný seminár 30. 1. 2014

30. 1. 2014 o 16.00

30. januára 2014 o 16.00 hodine v zasadačke v podkroví v budove spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava vystúpia Assoc. Prof. Elena Marušiaková a Assoc. Prof. Vesselin Popov z Ústavu etnológie a folklórnych štúdií s etnografickým múzeom Bulharskej akadémie na tému rozmanitosti moslimských Rómov, špecifickosti "každodenného islamu" a náboženského synkretizmu ako súčasti ich každodenného života a obradov.

Prezentácia téz doktorandských projektov

10.12.2013, 14:30 hod.

Prezentácie téz dizertačných prác doktorandiek ÚEt SAV a KEKA FIF UK. Podujatie za uskutoční 10.12.2013 o 14:30 v budove spoločensko-vedných ústavov SAV na Klemensovej 19. 

Odborný seminár 10. 12. 2013

10. 12. 2013 o 13.00

Odborný seminár na tému Koncept úžery v segregovaných rómskych osadách. Prezentuje: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD., Ústav etnológie SAV. Podujatie sa uskutoční 10. 12. 2013 o 13.00 v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.