Podujatia

Nie

Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien

14. 12. 2012

Odborný seminár pre členov a členky tímu projektu VEGA Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien.
Miesto konania: Bratislava

Holokaust ako rámec dobra a zla

19.12.2012

Vedecké podujatie Holokaust ako rámec dobra a zla zorganizoval Ústav etnológie SAV a Dokumentačné stredisko holokaustu.
Miesto konania: Bratislava

Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe

2.12–3.12. 2012

Medzinárodná konferencia organizovaná Ústavom etnológie SAV v Bratislave a Dokumentačným strediskom holokaust. Podujatie podporili Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva SR a Rada pre odškodnenie obetí holokaustu na Slovensku. Zúčastnilo sa ho 17 účastníkov.
Miesto konania: Crowne Plaza, Bratislava

Prezentácia publikácií Zuzany Profantovej

12.11.2012

Prezentácia publikácií Ústavu etnológie SAV: Od folklóru k literárnemu folklorizmu a Žili sme v socializme I.
Miesto konania: Bratislava

Katarína Popelková v Živej Vœdičke

21.11.2012

21.11. 2012 sa PhDr. Katarína Popelková CSc. zúčastnila videodiskusie Dáta a dátové archívy pre kvalitnú vedu. Program bol zameraný na tému tvorby a sprístupnenia vedeckých archívov.

Metodologické problémy v etnografickom výskume sociálnych reprezentácií

8. – 9.11. 2012

Medzinárodná konferencia usporiadaná Ústavom etnológie SAV v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky 2012. 
Miesto konania: Bratislava

Odborný seminár s prednáškou Thomasa E. Lawsona

18.10.2012

Odborný seminár s prednáškou Thomasa E. Lawsona, honorárneho profesora Institute of Cognition and Culture na Queen's University v Belfaste.
Miesto konania: Bratislava

Zaostrené na kultúrne dedičstvo

7. 10. 2012

Odborný seminár o kultúrnom dedičstve malokarpatského regiónu.
Miesto konania: Pezinok

Folkcool

23.10. 2012

Spoločensko-zábavný večer pri príležitosti aktuálneho čísla Slovenského Národopisu (SN 3/2012), venovaného rôznym formám ľudového divadla. Podujatie zorganizoval Slovenský ľudový a umelecký kolektív v spolupráci s Ústavom etnológie SAV. 
Miesto konania: Bratislava - Rusovce

Ľudové poznanie

31.05.-01.06.2012

Odborná konferencia s domácou účasťou, organizovaná riešiteľským tímom projektu VEGA Ľudové poznanie a jeho sociokultúrne podmienky v spolupráci so študentským časopisom Speculum.
Miesto konania: Bratislava