Podujatia

Nie

Sustainable Diversity in a Glocalising World: Global vs Local in Postsocialist Cities of Central and Eastern Europe

8.11.-9.11. 2009

Medzinárodný workshop 6. rámcového programu EÚ, SUS.DIV:Sustainable Diversity in a Glocalising World: Global vs. Local in Postsocialist Cities of Central and Eastern Europe. 
Miesto konania: Bratislava

Kultúrna diverzita: Globálne a lokálne v slovenských mestách

10.11.2009

Odborný workshop členov a členiek projektu VEGA, ktorý organizačne zabezpečil Ústav etnológie SAV  v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Digitálne pramenné zbierky: vytvorenie - archivácia - prezentácia – využitie

6.7.–8.7. 2009

Medzinárodná konferencia organizovaná Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Digitales Forum Mittel- und Osteuropa, Goethe-Institut Bratislava; KOMIOS; Karpatendeutsches Kulturverband; Universität Leiden a Univerzitnou knižnicou v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Vývoj etnológie v Slovinsku a jej aktuálne vedecké problémy a skúmané otázky

6. – 7. 5. 2009

Odborný seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Sociokultúrna zmena a etnografický výskum

15.5. 2009

Konferencia organizovaná pri príležitosti životného jubiela Soni Švecovej.
Miesto konania: Bratislava

Židovská komunita v Čechách a na Slovensku po roku 1945

20. 4. – 21. 4. 2009

Interdisciplinárny seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV a Dokumentačným strediskom holokaustu v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Etika v sociálnej antropológii/etnológii

23. 1. 2009

Vedecký seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV a Slovenskou asociáciou sociálnych antropológov.
Miesto konania: Bratislava

Šírenie náboženských a nadprirodzených predstáv

3. – 4. 12. 2008

Vedecký seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri SAV.
Miesto konania: Bratislava

Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

4.–5.11. 2008

Odborné sympózium zorganizoval Ústav etnológie SAV v Bratislave.
Miesto konania: Pezinok

K príprave atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi

24.10. 2008

Odborné sympózium zorganizovala Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava